ART is NUDE

Фотографска изложба

Светлан Симов

07. 01. 2024 – 21. 01. 2024

FROM THE STORAGE 2

Групова изложба

Колекция Владимир Илиев

17.11 – 24.11.2023

ALA – BALA

Рисунки от 2021
Борис Колев B.A.I.L.A

19.10 – 10.11.2023

Natura Naturata

Мария Налбантова; Михаела Лакова
03. 10. 2023 – 17. 10. 2023
PART OF LOOK: ECOLOGY & TECHNOLOGY

Нина Ковачева

8 ноември – 18 ноември 2022
Част от колекция Владимир Илиев