КАРТИЧКИ И КОНТРАБАНДА

Изложба на Аарон Рот и Никола Стоянов
Куратор Христо Калоянов
POSTA SPACE (бул. Дондуков 34)
Charta Gallery (ул. Врабча 12)
11. 04. - 12. 05. 2024


„Картички и контрабанда“ започва от изследването на случайно намерен архив от агенция „Митници“, дирекция „Борба с наркотрафика“ от периода 1975-1985. Служебните бележки, фотографии, негативи, справки и докладни записки маркират част от рутината на митническото дело, като проверка и регулация на транзита, както и дипломатическия образ, който митниците следва да поддържат пред международната общност. Тези следи са фрагменти от широко разгърната система на митнически регламенти, търговски маршрути и международни споразумения.

Водещо тук е съмнението, че намерените архиви дават само частичен поглед към организирания „скрит транзит“ – термин, зад който комунистическото управление на Народна република България прикрива контрабандната търговия, осъществявана от Държавна сигурност чрез държавни предприятия и външно търговските им организации за партийни цели. Тази практика стои в основата на последващото частно забогатяване на определени лица, свързани с властта, в ранните години на прехода и формирането на частните групировки, белязали 90-те с явната прикритост на незаконна търговска и транзитна дейност с държавна подкрепа. В настоящата изложба намерените архиви са в основата на негативния образ на историята, който в своята прикритост влияе върху дискурса за незаконния трафик, подсилва съмненията към властта и формира дълбоко конспиративната идея на миналото, както и спекулативното съзнание на настоящето.

Контрабандата, която следва да остане скрита по предназначение, както и организацията зад нея, и до днес остават само частично уловени. Може ли тогава намереният архив и последващото проследяване на негативния образ на миналото да разкрият стаеното в държавната памет? Оттук „Картички и контрабанда“ проследява различни белези както на границата, нейната митница и преминаващите блага, така и на паметта, която архивният образ транзитира в настоящето.

Аарон Рот (1998) работи с намерени изображения и средствата на живописта, инсталацията, скулптурата и фотографията. Инсталациите му преминават между ready-made и асамблаж, докато картините му имат миметично и иронично отношение към рекламния образ. Творбите черпят вдъхновение от чалгата, теорията на конспирацията и рекламите на луксозни стоки, изследвайки въпросите за желанието, митовете за национализма и капитала.

Никола Стоянов (1994) е автор, преводач и визуален артист, работещ в областта на философията и историята на технологията. Интересите му включват пресичането на
инфраструктура и технологически апарати с изкуството и всекидневния живот. Като дългогодишен преводач и фотограф, преплита хуманитарното с научното по посока на спекулативното.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Фондация „Зингер-Захариев“ и Перно Рикар България.