Transience

Брандън Хендрик
куратор: Станимир Стоянов
02. 08. 2023 - 29. 08. 2023

Изложбата „Transience” се основава на фотографии, направени от влак, по време на пътувания през Шотландия, Гърция и България, което е фокусът на по-новите творби на Брандън Хендрик.

Те са продължение на търсенията на автора около това колко бързо и двусмислено спомените могат да бъдат забравени, защото се основават на фотографии, направени с камера на мобилен телефон. Тези картини са изображения на реални местоположения, но без да включват много забележителности или други идентификатори на конкретно място, защото съществуват навсякъде и никъде, което ги прави транс-географски или хипер-локални. Подобно на по-ранните домашни серии на художника, тези произведения често включват прозорец, който служи както като врата, така и като бариера към външния пейзаж, генерирайки и разбивайки идеята за кохерентност.

Когато границите между физическото и психическото се разпадат и познатото става необичайно, се разкрива енигматичността на обикновеното, което е централен мотив в творбите на Брандън Хендрик. Художникът изследва значението на паметта при разбирането на концепциите за дом и местоположение, като се опира както на личния си живот, така и на популярната култура. В по-ранните си работи, Хендрик използва дома като отправна точка за изследване на връзката между психологията и интимните пространства.

Тези смущаващи интериори, които са лишени от фигури, поставят под въпрос идеята за къщата като място за домашно спокойствие. Въпреки че по-голямата част от тези интериори са изображения на реални места, някои аспекти са измислени, докато са рисувани. Тези картини, които пресичат границата между реалността и въображението, имат елементи като прозорци, телевизионни екрани и други картини, които им придават призрачно постоянство.

Брандън Хендрик (р. 1993 г., Ню Йорк) е художник от Глазгоу. Учи в училището на Института за изкуство в Чикаго и Университета на Британската общност на Вирджиния, преди да получи магистърска степен от Училището по изкуства в Глазгоу през 2021 г. Излаган е както в Съединените щати, така и в Обединеното кралство и е получател на грант от Hope Scott Trust Foundation за 2022 г.