Stepping Stones

Stepping Stones
изложба на Ричард Бартъл
Колекция на Владимир Илиев
7 юни - 22 юли, 2023

„Stepping Stones“, изложба на английският художник Ричард Бартъл, която води публиката със себе си на увлекателно и искрено пътешествие по улиците на Истанбул.

Основите на проекта „Stepping Stones“ художникът изгражда върху филологически, исторически и културни изследвания отпреди 18 години, които комбинира с преодоляване на напрежението, произтичащо от срещите му с очарователната и удивителна градска материя на Истанбул.

В галерията са изложени произведения от две поредици. Произведенията от първата поредица са вдъхновени от сцени, на които Бартъл се натъква, докато тича по изкуствено създадения скалист бряг в Кадъкьой. Те разказват не само историите на собственото му пътуване, но и тези на местните жители, които пребивават в тези пространства, и чиито следи се намират измежду тези скали и пукнатини, маркирайки несъгласни намеси под формата на графити върху достъпните повърхности.

Втората поредица е вдъхновена от преживяванията на Бартъл, който, докато живее и работи в Истанбул, се запознава с художниците на миниатюри от периода на Османската и Персийската империя. Фокусира се върху методите, стиловете, уникалните ограничения и йерархии в рамките на занаятчийските работилници от периода. Самите произведения използват пейзажа и архитектурата на Истанбул като изходен материал, като се позовават на тъканта на града, уличното изкуство и народните разкази. Те водят публиката със себе си на увлекателно и искрено пътешествие по улиците на Истанбул, докато разглеждат пейзажите покрай града и брега от различни гледни точки.

Ричард Бартъл (1967) е съвременен визуален артист и куратор с над 28 години опит в изкуството. Работи между Обединеното кралство и Истанбул. Бартъл работи с различни съвременни медии, включително живопис, скулптура, инсталация и видео. Неговите полу-автобиографични произведения са вдъхновени от идеи за потапяне в дадено място или култура и често са информирани от основни проблеми около политически, социални и екологични проблеми.