ALA BALA

Drawıngs from 2021
Boris Kolev B.A.I.L.A
19.10 - 10.11.2023

Смея да твърдя, че откровеността е фундаментална за творчеството на Борис Колев и независимо дали ще разгледаме неговата фигуративна живопис, която изследва потискащото ежедневие и абсурдите от външния свят, или ще обърнем поглед към по-ранните му вглъбени абстрактни платна, откритостта на неговите мисли и съзнание е неоспорима. Тази честност в израза прави още по-силно впечатление, когато гледаме неговите рисунки, защото като вид медия, рисунката притежава едновременно предимството и недостатъка, че първично се възприема като „етап“ и в класическия смисъл тя се разбира като подготовка или като нещо, което предхожда „голямото изкуство“. Но критически осмислено, това възприятие е двояко, защото тази, на пръв поглед намалена плътност на образа, този „скелет“ на триизмерните обекти, открива най-ясно наличието на фундаменталните художествени умения и в много случаи разкрива автентичността, без да покрива с краплак и ултрамарин суровия, откровен темперамент на автора. Ето защо рисунката не е предпочитана от всеки форма – тя е лакмус и в нея проличават ясно както естетическите нагласи и овладяването на линията, така и експерименталният, смел или плах, идеен или безидеен, темперамент и интелект на художника. Затова да се правят рисунки e стъпване по тънък лед, особено след като Георг Базелиц, Зигмар Полке, Герхард Рихтер и новото немско изкуство от втората половина на миналия век преосмислиха грандиозно представата за рисунката като самостоятелна и най-вече като интелектуална медия. В тази връзка и показаните рисунки не са допълнителни скици към някоя живописна серия, тук няма случайности, а виждаме точно това ново отношение към рисунката – големи формати, прецизно изработени дълбоки кутии и стъкла – което свидетелства за доброто познаването на историята на изкуството и високата художествена култура на художника.


Борис Колев, автор добре познат със своята северна сетивност и абсолютно безкомпромисна морална и политическа позиция, показва в изложбата „Ала-бала“ дванадесет изобличения на двуизмерния човек, който основно консумира, подражава на икони от телевизията и социалните мрежи, изживява своите радост и страдание в разработените от капиталистическата култура клишета и най-вече се поддава на лекомислие. Във връзка с цялото му творчество смятам, че той нарежда лекомислието сред основните причини за интелектуален разпад и съм убеден, че тази великолепна в своята категоричност, експресионистична серия е резултат от същата инерция.

И всъщност къде може да поставим изложбата в глобалния контекст на неговата работа? Преди почти десетилетие Борис Колев ми сподели едно свое виждане, че съществуват два типа художници – ангажираните със света около тях и такива, които се интересуват единствено от вътрешния си свят. Интересно е, че работата му през последните години постепенно стапя границите на тази категорична теза и в рисунките тук виждаме осмислена, дълбоко рафинирана и на места почти абстрактна образност, която по никакъв начин не се отнася до обективното, до конкретното и злободневното, а по един задълбочен начин е израз на интелектуалното виждане, което предхожда физическото такова. Независимо от тези нюанси, той остава художник, изцяло ангажиран с духа на своето време – било то чрез рисунка, инсталация или живопис. Тук няма исторически композиции, но не мога да твърдя, че осмислянето на неговата работа изключва ангажираността му с историята и със събитията от близкото минало – особено тези, които дават своето отражение днес. По тази причина рисунките са и много емоционални – те са лични, привидно шеговити, но изтъкващи тревогите вече не на художника, а на човека Борис Колев, принуден да живее в реалност, отнасяща се към фейлетонната дефиниция „ала-бала“.

Иван Стефанов

Boris Kolev – B.A.i.L.A (1970) was born in Sofia, where he graduated from the National School of Fine Arts “Ilia Petrov” in 1989. In 1996, he graduated from the National Academy of Arts – with a degree in “Painting”. His paintings are owned by the Sofia City Art Gallery, the National Art Gallery, private collections in Bulgaria, Germany, the USA, Belgium, Canada, France, England, Turkey, Greece, Spain, Poland, American Embassy in Bulgaria, LITEX-CO INTERNATIONAL Collection, Collection “VBH-Poland”.